تنظیمات استایل سایت

انتخاب نوع نمایش

 • Full
 • Boxed

انتخاب رنگ

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

آموزش های علمی

آموزش های علمی

Psychiatric aspect of burn & pain management in burn patients
روش های مناسب رساندن خبر بد
روش های مناسب برای رساندن خبر بد
depression
depression
Hypnosis ,, Inductions & Suggestions
راهنمای بالينی مراقبت های روانپزشکی بیماران سوختگی psychiatric care of the burned patient (گزارش اول)
Mood disorder
اصول تشخیص و درمان در روانپزشکی
اصول مداخلات بحران در خودکشی
خطاهای شناختی
کنترل استرس
مهارتهای ارتباطی
مهارتهای ارتباطی 2
نیمه پنهان روان
مراقبت و پرستاری از بیمار در حال احتضار
مراقبت و پرستاری از بیمار در حال احتضار
Psychiatric aspect of burn
pain management in burn patients
مقایسه اثر بالینی تحریکات مکرر مغزی ناحیه گیجگاهی با فرونتال در بیماران اسکیزوفرنیا